Hagetips - Vedlikehold av Plen

I denne artikkelen finner du hagetips om vedlikehold av plen. I en serie artikler vi har kalt hobby og hagetips presenterer vi forskjellige tips om alt i fra trefelling til grønnsakshagen. Kildehenvisninger finner du i artikkelen Hobby - hagetips som er del en i denne serien.

Mange av oss trives med hagearbeid og synes dette er en ypperlig hobby, men en gressplen er nok ikke den mest interessante delen av arbeidet på et uteområde. Likevel er dette hagetips som vi anbefaler at du får med deg. Det er nemlig ikke så mye som skal til for å skape en nydelig gressflate. Med tanke på at en plen ofte vil ha mye å si for totalinntrykket av et uteområde, er det vel vert å bruke noen timer på vedlikehold. Hvor mye arbeid du bør legge ned vil både avhenge av hvor mye tid du benytter på din hobby, av hvor stor plenen er, av klima og vær, samt av hvor velstelt du ønsker din gressplen.

Det er med andre ord ikke nødvendig å følge alle hagetips du finner i denne artikkelen. Tilpass tips og informasjon du finner på internett til din plen, dine ambisjoner og dine ønsker. Husk at en hobby først og fremst skal gi avkobling og trivsel. Husk også at det er bedre å bruke en halvtime ekstra på plenen hver uke, enn å gape over for mye for så å gå lei etter kort tid. Til slutt nevner vi at dette er "veiledende" hagetips om vedlikehold av plen. Det er naturlig at ikke alle kan klippe plenen like ofte som det anbefales, men dersom du klipper litt oftere en nå, vil det også være til hjelp. Alle monner drar….

Hagetips - Klipping
Klipping av plen er vel noe de færreste forbinder med en hobby, men det er en viktig del av vedlikeholdet dersom du ønsker en flott gressplen. Generelt sett kan vi si at de aller fleste klipper plenen for sjeldent og for kort. Ideelt sett bør du ikke klippe mer enn 1-2 cm hver gang, og du bør aldri klippe vekk mer enn 1/3 av plenens daværende lengde. Spesielt de første årene er det ellers viktig at en gressplen ikke klippes lavere en 5cm.

Men, som nevnt er det viktig å bruke fornuft og tilpasse denne typen hagetips til din plen. Dersom din gressplen har god tilgang til vann, samt til nok næringsrik jord, er det for eksempel ikke noen krise om du klipper plenen noe lavere. Ellers er det viktig å benytte en gressklipper med skarpe blader. Vel å merke dersom du ønsker å unngå gule tupper på gresset.

Hagetips - Vanning
Et kjapt søk på internett gir oss mange og til dels forskjellige hagetips når det gjelder vanning. Vi anbefaler deg ganske enkelt å bruke fornuften. Dersom du har valgt hagearbeid som hobby vil du raskt få en forståelse av hvor raskt ditt uteområde tørker opp og naturligvis vil vær og temperatur spille en viktig rolle. I utgangspunktet vil de aller fleste etablerte gressplener kunne stå i opp mot to uker uten vanning, men som nevnt er det beste selv å vurdere hva din plen har behov for. Jord med mye sand vil for eksempel kreve noe mer vanning.

Vi nevner til slutt et hagetips du bør legge merke til når det gjelder vanning. Det er viktigere hvordan du vanner, enn hvor ofte du vanner. Vann skikkelig slik at hele plenen får det vi kaller rotbløyte. Detter er også viktig dersom du for eksempel har en liten grønnsakshage som hobby. Ellers nevner vi at det kan svare seg å unngå vanning midt på dagen når sola steker og vil fordampe mye av vannet. Når du skal legge ny plen stilles det andre krav til vanning, noe du kan lese om i artikkelen Hobby og Hagetips – Legging av plen.

Hagetips - Gjødsel og kalk
Kalking er noe du eventuelt bør gjøre i perioden mars – april, men grunnet mindre sur nedbør blir kalking stedig mindre nødvendig. Kalking er kun nødvendig dersom sur jord hindrer gresset i å ta opp gjødsel/næring fra jorda.

Når det gjelder gjødsel er det også til dels forskjellige hagetips å finne fra forskjellige hageeksperter. Det viktigste er at du gjødsler og at du gjør det på riktig tid og med noenlunde riktig mengde. Videre er det slik at jordsmonnet i din hage vil avgjøre hvor viktig det er med gjødsling. Gjødsling på våren bør alle utføre og da med en type gjødsel som inneholder hønsegjødsel. Det kan for eksempel være Plenkrutt, Helgjødsel eller ren hønsegjødsel. Du bør også gjødsle 2 til 3 ganger i løpet av sommeren dersom du ønsker en flott plen, men ikke etter august. Et nyttig hagetips i denne sammenheng er å gjødsle i forkant av et skikkelig regnvær, slik at gjødselen løser seg skikkelig opp.

Hagetips - Lufting
Vi avslutter denne artikkelen om hobby og hagetips med å se litt på lufting av en gressplen. Dersom du savner tips om fjerning av mose, så kommer vi tilbake med det i en egen artikkel. Årsaken til at en plen bør luftes er delvis at jorden etter hvert kan bli sammenpakket og hardt, samt delvis at ugress og mose samler seg i bunnen av plenen og hindrer tilgang på luft og sollys.

Du bør i utgangspunktet lufte en gressplen hvert tredje år, men det vil blant annet avhenge av hvor stor slitasjen er. Hyppig bruk og stor slitasje vil som kjent føre til svært hardt og kompakt jord. Til luftingen kan du benytte en vanlig greip eller en plenlufter som du enten kan kjøpe eller leie fra et hagesenter.