Blogging om et Tema

I denne artikkelen finner du tips om tema blogging. En slik blogg kalles gjerne en infoblogg og informasjon er naturligvis et viktig begrep i denne sammenheng. Dette er den femte artikkelen i serien blogging som hobby og i forrige artikkel så vi litt på forskjellene på en infoblogg kontra personlig blogging. Som vi da nevnte, er en kombinasjon av disse en god løsning, spesielt for nybegynnere.

Personlig stil
Formålet med denne formen for blogging er å tilby informasjon, opplæring, tips, med mer, om bestemte emner. Om du velger å benytte en personlig stil når du skriver er ditt eget valg. Fordelen med en slik stil er at du vil kunne få en god del faste lesere. Bakdelen er at det kan bli noe vanskeligere å skaffe trafikk fra søkemotorene. I denne artikkelen benytter vi en ren infoblogg som et eksempel, men tipsene gjelder også for deg som velger en personlig blogg.

Valg av emne
Først av alt bør du velge et eller flere emner for din blogging. Både i forhold til lesere og i forhold til søkemotoroptimalisering (seo), er det en fordel kun å velge et hovedtema. På denne bloggen er det temaet Hobby. Vi kunne naturligvis vært mer spesifikke og valg frimerkesamling som tema og tittel, men det hadde stemt dårlig med innholdet. Fiske, matlaging, fotografering, håndarbeid og andre emner vi har tatt opp passer fint i kategorien hobby. Det gjør at leserne finner den informasjonen de forventer, samtidig som vi vil kunne rangere høyt på søkeresultater oss Google og andre søkemotorer. Mye innhold innen for bestemte emner er nemlig viktig for å oppnå slike rangeringer.

Du kan i utgangspunktet velge hvilket emne du ønsker, men målet for din blogging er her avgjørende. Dersom du skal blogge om en hobby er allerede temaet gitt, men dersom blogging er din nye hobby bør du tenke gjennom hva du skal tilby informasjon om. Først og fremst bør du velge et emne du har en del kunnskap om. Videre bør du tenke på mulighetene til trafikk. Blogging uten lesere er ikke morsomt og derfor bør du ikke velge et tema som er for smalt. Du bør med andre ord skrive om noe som vil kunne interessere en god del mennesker. Like viktig er det ikke å velge et for bredt tema. Det skyldes først og fremst at du da vil oppleve svært stor konkurranse om leserne. Det er for eksempel mye lettere å rangere høyt på et spesifikt emne som ørretfiske kontra et mer generelt emne som fiske. Dersom du ønsker å tjene noen kroner på blogging som hobby er dette ekstra viktig, noe vi kommer tilbake til.

Skrivestil
Denne formen for blogging stiller noen krav til skrivestil og innhold. En blogg som først og fremst tilbyr informasjon bør fremstå som troverdig. Det betyr ikke at alt må være A4, men det er noe du alltid bør ha i bakhodet. Hvilket tema du har valgt for din blogging vil være avgjørende i forhold til skrivestil. Dersom du velger å blogge om emner som håndarbeid eller friluftsliv står du forholdvis fritt til å velge en svært personlig skrivestil. Blogging om emner som jus og boliglån stiller derimot forholdvis strenge krav til stil og innhold. Dersom du for eksempel tilbyr informasjon og tips om lånesøknader, vil du være svært avhengig av troverdighet. Dårlig strukturert innhold, mange skrivefeil og flust med grammatikkfeil, vil med andre ord kunne ødelegge mulighetene for å lykkes med den type blogging. 

Artiklene
Tenk gjennom hvor lange artikler du skriver. En artikkel tilsvarer i denne sammenheng en bloggpost eller et blogginnlegg. Kjært barn har som kjent mange navn. Denne formen for blogging bør både tilpasses søkemotorer og først og fremst leserne. En alt for lang og tunglest artikkel er det få som gidder å lese, mens en svært kort artikkel vil gjøre det vanskelig å rangere godt i søkemotorene. Mellom 400 og 1000 ord vil i utgangspunktet være et godt valg i forhold til begge disse kriteriene. Videre bør du benytte hyppige avsnitt og overskrifter. De fleste som leter etter informasjon på nettet skumleser nemlig og leserne dine vil sette pris på oversiktelige artikler.

Det kan for øvrig være en fordel dersom alle artiklene har noenlunde samme lengde. Det skyldes designet på bloggen og tilpassing til sidemenyer og eventuelle annonser. Dett er imidlertid et punkt som avhenger av hvilken plattform du har valgt for din blogging og av hvilke muligheter denne tilbyr. I artikkelen Gratis blogging kan du lese mer og muligheter til å starte blogging som hobby på forskjellige gratis bloggplattformer. I artikkelen Blogg på Blogspot finner du tips om hvordan du kommer i gang med blogging på blogger.com som er den gratis løsningen vi har valgt.

Skriv tidløst
Det aller beste tipset vi kan gi er å skrive artikler som er mest mulig tidløse. Det vil si artikler som vil kunne tilby potensielle lesere nyttig informasjon i lang tid. Mulighetene til dette vil naturligvis avhenge av emnene du velger, men dersom du for eksempel velger blogging om en hobby, så er ikke dette noe problem. Datoer, navngiving av kjente personer som en ordfører eller en leder av en forening er enkle eksempler på dette. Dersom du for eksempel navngir en ordfører vil artikkelen miste troverdighet når han eller hun går av, noe som kan være når som helst (vel å merke dersom du ikke oppdaterer slike informasjon). Ved å benytte tittel i stedet for navn vil du slippe dette problemet. Svært mange blogger med informasjon og tips om en hobby vil for eksempel kunne være aktuelle og troverdige i svært mange år dersom du unngår å knytte innholdet for sterkt til øyeblikket. Da satser vi på at du har fått noen tips om mulighetene til tema blogging som hobby.