Hagetips – Grønnsakshage

En grønnsakshage er en hobby som absolutt anbefales for deg som trives med hagearbeid og i denne artikkelen finner du hagetips om nettopp dette. Kjært barn har mange navn og både betegnelsene kjøkkenhage og grønnsakshage er et dekkende begrep som vi benytter litt om hverandre. Dette er en av flere artikler med hobby og hagetips som du finner på dette nettstedet. Oversikt finner du på siden Hagetips.

Å anlegge en grønnsakshage betyr ikke at du behøver et stort uteområde. Både potter, kasser og lignende kan benyttes, men et lite jordstykke vil gi en kjøkkenhage med flere og bedre muligheter til dyrking. Noen få kvadratmeter er alt som skal til og det er både rimelig og forholdsvis enkelt å dyrke egne grønnsaker. Tilfredstillelsen du får ved å høste grønnsaker fra egen kjøkkenhage overgås bare av den nydelige smaken som kun helt ferske grønnsaker har. Å anlegge en grønnsakshage er med andre ord definitivt en hobby som anbefales.

Kjøkkenhagen
I denne artikkelen går vi ut i fra en grønnsakshage på friland, men dette er hagetips som også i stor grad vil gjelde dersom du for eksempel velger hagekasser til din kjøkkenhage. En stykker på 3 til 4 kvadratmeter egner seg ypperlig som grønnsakshage, men den kan naturligvis både være større eller mindre. Spesielt dersom du har liten erfaring med dyrking, kan det være en god ide å begynne litt forsiktig. En hobby skal gi trivsel, samt avkobling og det er dumt å gape over så mye at du blir lei.

Riktig Jord 
Næringsrik jord, samt god drenering er et godt utgangspunkt for en flott grønnsakshage. Tung myr eller leirjord er derimot et dårlig utgangspunkt, men det er heldigvis ikke noe hinder for å komme i gang med grønnsaksdyrking som hobby. Dette løser du nemlig ganske enkelt ved å blande inn sand. Du kan blande inn en god del sand og for eksempel gulrøtter trives svært godt i sandjord.

Før en kjøkkenhage er klar til såing bør jorda bearbeides med en greip, eller eventuelt en jordfreser dersom du skal anlegge en større grønnsakshage. Husk å fjerne ugress, større stein og røtter mens du bearbeider jorden. Når jorden så er løs og luftig er det tid for gjødsling. Organisk gjødsel er da det som gjelder og det kan for eksempel være kompost, høns eller kugjødsel. Litt fullgjødsel bør du også spandere på din nye kjøkkenhage.

Før du sår
Nå er du nesten klar til å så, men først bør du gå over grønnsakshagen med en jernrive. Jevn ut jorden og lag rader som kan så frø i. I den sammenheng er det viktig å passe på avstanden mellom radene slik at grønsakene dine får nok plass. Informasjon om avstand, samt om hvor dypt frøene skal sås finner du på frøposene du kjøper. Husk ellers å opparbeide noen stier mellom radene med grønnsaker slik at du har grei tilgang til din kjøkkenhage. 

Såing
Når det gjelder selve såingen er det forskjell på forskjellige grønnsaker og noen generelle hagetips er det vanskelig å komme med i denne sammenheng. Det må i så fall være at du følger anvisningene for de frøene du velger til din grønnsakshage. Legg merke til at noen grønnsaker først skal sås innendørs, mens andre grønnsaker skal sås direkte i kjøkkenhagen.

Legg også merke til at du bør tilpasse din nye hobby til klimaet der du bor. En anvisning om at en type frø skal sås på et bestemt tidspunkt medfører i utgangspunktet at du bør være noe senere ute dersom du for eksempel bor på indre Østlandet eller i Nord Norge. Dersom du derimot holder til på kysten av Sørvest landet kan du i utgangspunktet så utendørs noe tidligere enn det som er anvist. Nattefrost og jordtemperatur er sentrale begrep i denne sammenheng og det å benytte et termometer til å måletemperaturen i jorda er et nyttig hagetips.

Vi kommer tilbake med en egen artikkel hvor vi presenterer forskjellige grønnsaker som egner seg for hobby og dyrking i egen grønnsakshage. Her nevner vi bare kort at det er en god ide å velge mindre krevende planter det første året. Reddik er et godt valg i så måte. Dette er en grønnsak som sås direkte på voksestedet og som vanligvis kan høstes forholdvis raskt. Gulrøtter og salat er også ypperlige valg som kan sås direkte i kjøkkenhagen når nattefrosten har gitt seg. Men, vi nevner nok en gang at en hobby først og fremst skal gi trivsel og avkobling. Velg derfor grønnsaker som du ønsker i din kjøkkenhage. Dersom du ønsker utfordringer er det naturligvis ikke noe i veien for å begynne med mer krevende sorter.

Variasjon
Det er viktig med variasjon i en grønnsakshage og dette er nok et hagetips som mange synder mot. Med variasjon mener vi i denne sammenheng det som kalles vekstskifte, noe som betyr at du bytter på hvor i en kjøkkenhage du planter de forskjellige grønnsakene. Kål av forskjellige sorter er et eksempel på grønnsaker som ikke bør dyrkes samme sted to år på rad. Ideelt sett er det slik at det bør gå opp til fire år mellom hver gang du dyrker en grønnsak på samme sted i kjøkkenhagen, men så nøye behøver du ikke være. Gulrøtter vil for eksempel i utgangspunktet kunne dyrkes på samme sted nesten hvert år.