Hagetips - Trefelling

I en serie artikler presenterer vi forskjellige hagetips og i denne artikkelen ser vi litt nærmere på trefelling. Vi tenker da først og fremst på trær av en viss størrelse som ofte oppleves som problematiske å felle. Selv om hagearbeid kun er en hobby, så vil du sammen med en medhjelper kunne felle de aller fleste trær på en sikker måte.

Vi nevner kort at disse artiklene med hobby og hagetips er ment som nettopp dette. Trefellling og bruk av motorsag og annet utstyr er noe du alltid bør gjøre med forsiktighet og alle instruksjoner og manualer bør leses nøye før du setter i gang. Når det er nevnt, så er dette allment aksepterte hagetips som er hentet fra bøker, egne kunnskaper, samt andre nettsider. Kildehenvisning finner du i del en av denne artikkelserien om hobby og hagetips.

Utstyr
Hvilket utstyr du behøver til trefelling vil avhenge av størrelsen på treet, samt av hva du foretrekker. En motorsag betyr at arbeidet kan utføres forholdsvis raskt, men med noe større risiko. Øks og håndsag betyr at trefelling blir en tøffere fysisk jobb, men dette er i utgangspunktet en sikrere metode og samtidig får du en god treningsøkt. Bortsett fra motorsag eller håndsag behøver du en øks. Videre er kiler og et "fellespett" gode hjelpemidler som gjør trefelling enklere og sikrere.

Når det gjelder verneutstyr til denne typen hagearbeid vil det avhenge av om du velger motorsag eller ikke, men husk at en håndsag og ikke minst en øks også kan gi alvorlige skader. Vernebriller, hørselvern, arbeidshansker, bukse og støvler med vern mot motorsag, samt hjelm er sikkerhetsutstyr som bør benyttes. Følg de anbefalingene om sikkerhetsutstyr som medfølger en eventuell motorsag.

Hjelp?
Selv om du har valgt hagearbeid som hobby, er det ikke nødvendigvis slik at dette er et hagetips som egner seg for deg. Dersom du er svært usikker eller lite lysten på trefelling, så benytter du deg av noen som utfører slike tjenester. Dersom du ønsker å sette i gang på egenhånd, bør du aller først vurdere situasjonen nøye.

Fallretning
Valg av fallretning er naturlig nok svært viktig og dette er noe du som uerfaren trefeller bør bruke litt tid på. Først og fremst bør du vurdere om området er egnet for trefelling. Nærliggende bygninger og ledninger kan gjøre det så komplisert at det er tilrådelig med eksperthjelp, men de aller fleste tre kan du felle på egenhånd.

Stammen sin eventuelle helning, samt grenene vil bestemme treets tyngdpunkt og dermed den naturlige fallretningen. Spesielt på løvtrær vil ofte grenene være lengre og tyngre på en side, noe blant annet vindforhold sørger for. Dersom mulig bør du ved trefelling benytte deg av den naturlige fallretningen, en retning du bestemmer ved hjelp av et kutt i stammen.

Selve kuttet
Trefelling begynner med at du lager et såkalt styreskjær og som navnet tilsier skal dette kuttet bestemme fallretningen. Et styreskjær lager du ved å kappe ut en bit fra treet slik at det nærmest ser ut som et hakk. Dette hakket skal skjæres skrått fra oversiden og tilnærmet vannrett fra undersiden og det er bunnen i dette kuttet som danner grunnlaget for fallretningen. Dybden på styreskjæret bør være opp mot 1/3 av stammens tykkelse. Fra motsatt side skal du så sage deg inn, nesten til du når styreskjæret.

Nå er treet klart til å felles, noe du enklest gjør ved å benytte et fellespett. Dersom du ikke har tilgang til dette vil noen killer i det siste skjæret (felleskjæret), samt håndkraft gjøre nytten. En medhjelper med tau er en metode som flere benytter seg av under trefelling, men det er et hagetips som krever oppmerksomhet og forsiktighet. Dette tauet er da festet høyt i treet og benyttes både til den siste fellingen, samt til å styre retningen. Utfordringen er at et tre kan falle fort og med en voldsom kraft. Å stå i treets fallretning, trekkende i et tau, er dermed ikke det mest forsvarlige.

Hagetips - Diverse
Til slutt noen mer eller mindre nyttige tips om trefelling, hobby og hagearbeid. Først og fremst bør du huske at dette er en hobby. Dersom du føler utrygghet eller mistrivsel bør du la trefelling være trefelling og gjøre noe annet.

Kvisting utfører du med motorsag eller håndsag og øks. Det viktigste er å sørge for at treet ligger stabilt, noe du bør være spesielt oppmerksom på i ulendt terreng. Videre er det viktig at du holder stammen mellom deg og øks eller sag.

Husk at sikkerhet ved trefelling ikke bare gjelder deg selv. Mennesker, dyr, bygninger og eventuell trafikk er også momenter som du må ta hensyn til. Spesielt ved bruk av motorsag vil der være vanskelig å ha kontroll på omgivelsene og en medhjelper anbefales absolutt.

Vær nøye med vurdering av lengden på treet når du bestemmer fallretning. Et tre vil ofte være mye høyere enn det du først får inntrykk av og det er kjedelig når garasjen til naboen likevel ikke går klar.

Om hagetips og trefelling
Forutsetningene for denne artikkelserien med hagetips er at hagearbeid er en hobby du trives med. En utfordring som trefelling vil da være midt i blinken for mange og dette er både en interessant og lærerik del av arbeidet i en hage. Å mestre trefelling vil både gi deg større muligheter til å utforme hageområdet, samt gjøre deg etterspurt blant venner og familie som ønsker hjelp. Det er likevel ikke slik at du må mestre trefelling. De fleste hagetips dreier seg om hagearbeid av mindre dimensjoner og det er naturligvis ikke noe i veien for å leie inn en ekspert på trefelling.