Hobby og Hagetips

I en serie artikler kalt Hobby og hagetips presenterer vi forskjellige tips om hagearbeid. Vi vil forsøke å dekke de fleste områder og du vil finne hagetips om alt fra trefelling og vedlikehold av plen til hagetips om kjøkkenhage og blomster. På denne siden finner du en oversikt over publiserte artikler i denne serien.

Hobby og Hage - Generelt
Å ha hagearbeid som en hobby gir flere fordeler. For det første er dette en avslappende hobby som gir målbare resultater i form av et finere uteområde. Videre er hagearbeid bra for helsen og dersom du tenker på vekten, er hagearbeid en aktivitet som forbrenner mange kalorier. En annen fordel er muligheten til å utforme en hage eller et uteområde slik du ønsker. Alle kan drive med en slik hobby og dermed kan alle opparbeide "drømmehagen". Jord, stein, grus og andre av materialer kan enkelt formes og det aller beste med hagearbeid som hobby er nettopp de gode mulighetene til å få det slik du ønsker. En hobby skal være trivsel og med hagearbeid får du både i pose og sekk. Mer om Hobby og Hage

Hagetips - Grønnsakshage
Å anlegge en grønnsakshage betyr ikke at du behøver et stort uteområde. Både potter, kasser og lignende kan benyttes, men et lite jordstykke vil gi en kjøkkenhage med flere og bedre muligheter til dyrking. Noen få kvadratmeter er alt som skal til og det er både rimelig og forholdsvis enkelt å dyrke egne grønnsaker. Tilfredstillelsen du får ved å høste grønnsaker fra egen kjøkkenhage overgås bare av den nydelige smaken som kun helt ferske grønnsaker har. Å anlegge en grønnsakshage er med andre ord definitivt en hobby som anbefales. Her finner du hagetips om Grønnsakshage

Hagetips - Gressplen
Et godt hagetips er rett og slett å bruke nødvendig tid på plenen. Først av alt må området planeres skikkelig. Det vil si at du bør fjerne eller grave ned større steiner, samt fjerne mest mulig ugress og eventuelle røtter. Mindre stein kan du la ligge til senere. Legg merke til at "gammel" og kompakt jord bør gås over med jordfreser eller eventuelt en greip. Ellers bør du sjekke hvilken jordtype du har. Tung myrjord eller leirjord bør for eksempel tilsettes sand eller sandholdig jord. Legg ellers merke til at myrjord ofte vil kunne sige noe, spesielt det første året. Naturgjødsel, samt eventuelt kalk blandes også inn i jorda før du begynner på finpussen. Her finner du Hagetips om legging av gressplen

Hagetips - Trefelling
Hvilket utstyr du behøver til trefelling vil avhenge av størrelsen på treet, samt av hva du foretrekker. En motorsag betyr at arbeidet kan utføres forholdsvis raskt, men med noe større risiko. Øks og håndsag betyr at trefelling blir en tøffere fysisk jobb, men dette er i utgangspunktet en sikrere metode og samtidig får du en god treningsøkt. Bortsett fra motorsag eller håndsag behøver du en øks. Videre er kiler og et "fellespett" gode hjelpemidler som gjør trefelling enklere og sikrere. Mer om Trefelling 

Hagetips - Vedlikehold av plen
Klipping av plen er vel noe de færreste forbinder med en hobby, men det er en viktig del av vedlikeholdet dersom du ønsker en flott gressplen. Generelt sett kan vi si at de aller fleste klipper plenen for sjeldent og for kort. Ideelt sett bør du ikke klippe mer enn 1-2 cm hver gang, og du bør aldri klippe vekk mer enn 1/3 av plenens daværende lengde. Spesielt de første årene er det ellers viktig at en gressplen ikke klippes lavere en 5cm. Her finner du flere Hagetips om vedlikehold av gressplen.(Flere artikler kommer)

Kildehenvisninger artikkelserien Hobby og hagetips
buzzle.com - huseierne.no - gardening.about.com
garden.com - weekendgardener.net - helpfulgardener.com