Hobby - Fiske i Ferskvann

Fiske er en populær hobby som de aller fleste kan prøve seg på. Det er ikke nødvendig med kostbart fiskeutstyr og både i salt og ferskvann er mulighetene mange og gode. Her finner du noen generelle tips om det å ha sportsfiske i ferskvann som hobby. Sportsfiske betyr i denne sammenheng fiske med stang.

Fiskeutstyr
Fiske er en hobby som koster noen kroner, men du kan få godt fiskeutstyr til en rimelig pris. En fiskestang eller snelle kan du ha glede av i flere tiår og på hundrevis av fisketurer. Kostnaden per gang er dermed meget lav og i utgangspunktet er dett en rimelig hobby. Et allround fiskesett til ørret eller laksefiske kan være en god løsning. Til under tusenlappen får du da en god start på din hobby som sportsfisker. Legg merke til at noen former for sportsfiske krever litt dyrere fiskeutstyr. Dersom du for eksempel velger fluefiske som din hobby, må du regne med å legge ut litt mer penger. På nettstedet Alt om Fiskeutstyr finner du tips om utstyr til laks og ørretfiske.

Ørretfiske som hobby
Ørretfiske er en populær hobby som stort sett kan bedrives over hele landet. Dette er en forholdsvis sprek fisk som byr på mange spennende opplevelser. Samtidig er ørret en meget god matfisk. Små fjellvann, store innsjøer, bynære vann, samt høyfjellet byr på flotte muligheter til ørretfiske og for mange er dette en hobby som kombinerer et spennende sportsfiske med flotte naturopplevelser.

En forholdsvis lett fiskestang, en snelle som passer til stanga, samt et fiskesnøre som ikke har for stor diameter er det viktigste utstyret. Spesielt i et lite vann med klare forhold og skinnende sol, er det viktig med lett utstyr. Ørreten er lettskremt og dette kan være en meget utfordrende hobby. Sammen med lett fiskeutstyr er det viktig at du er forsiktig. Unngå støy og brå bevegelser når du fisker ørret.

Dette er en hobby som byr på mange muligheter og mye variasjon. Både fluefiske, fiske med meitemark og fiske med sluk og spinner egner seg godt når ørreten skal tas. Den enkleste metoden er vanligvis sluk eller spinner. Dersom du velger ørretfiske som din nye hobby er dette en metode som lar deg komme enkelt i gang. Det er også en effektiv metode som gir muligheter til fine fangster. I denne artikkelen om ørretfiske finner du tips om bruk av sluk og spinner. Ellers er meitemark er et populært agn som egner seg meget godt til ørretfiske.

Legg merke til at både årstid og værforhold vil påvirke ørretfiske. Dette er en hobby du kan bedrive store deler av æret, men lokale forhold er avgjørende. I noen områder byr isfiske på gode muligheter, mens det langs kysten av Vestlandet er mulig å oppleve et fantastisk ørretfiske allerede tidlig i april. Så lenge det er isfritt er det alltid mulig å lykkes med tradisjonelt ørretfiske, men spesielt på fjellet er sommer og isfrie vann en perfekt tid for en hobby som dette.

Laksefiske som hobby
Laksefiske er muligens en noe myteomspunnet hobby og for mange sportsfiskere er dette så mye mer. En livsstil er nok en bedre betegnelse på det forholdet mange har til laksefiske. Det betyr ikke at dette ikke egner seg som en vanlig hobby. Det er mange steder du kan fiske laks uten å måtte legge ut store summer for fiskekort.

Laksefiske er definitivt en hobby som anbefales. En eneste laks er verdt utallige timer i elva og det vil garantert være en uforglemmelig opplevelse. I tillegg til spenning byr også dette fiske på flotte naturopplevelser og dette er naturlig nok en hobby for deg som trives i naturen.

Når det gjelder fiskeutstyr er kravene til dette forholdsvis store. Du behøver ikke å investere tusenvis av kroner i utstyr, men en solid stang og snelle er nødvendig. Laksen er en usedvanlig sterk fisk som byr på en skikkelig kamp. Fiskeutstyret skal både hjelpe deg med å presentere redskapen for fisken, samt med å få eventuell fangst trygt på land.

Legg merke til at laksefiske er en strengt regulert hobby. De fleste kjenner til at de må kjøpe fiskekort (betale avgift for fiske), men det er mange lokale reguleringer du må sjekke opp før du begynner laksefiske. For det første er sesongen meget begrenset og i tillegg er det mange restriksjoner på hvor mye fisk du kan ta, på størrelsen på fisken, samt på hvilken redskap du kan benytte. Agn og spinner er for eksempel forbudt i flere elver. Informasjon om dette vil du kunne få der du kjøper fiskekort.

Generelt sett gir både meitemark, flue, sluk og spinner gode muligheter under laksefiske. Dersom du velger laksefiske som hobby, vil vi anbefale deg å starte ed slukfiske. Dette er forholdvis enkelt og kan samtidig gi deg en fin fangst. Som ved ørretfiske vil værforhold påvirke fiske, men det er en annen faktor som er betydelig viktigere. Vannføringen i elva er det som i stor grad vil påvirke din nye hobby. Når vannstanden øker blir laksen aktiv og beveger seg opp elva. Det er da mulighetene til fisk er desidert best. Motsatt er det meget vanskelig å fiske laks på en varm og klar sommerdag, vel å merke etter en periode med lite nedbør og/eller lite snøsmelting. I artikkelen Laksefiske finner du tips og informasjon om en hobby som både er spennende og fascinerende.