Blogging - Oversikt

Har du lyst å komme i gang med blogging? Lurer du på hvordan du får en gratis blogg? Er du usikker på hvordan du skaffer lesere til bloggen din? Ønsker du å tjene litt penger med blogging som hobby? I en serie artikler se vi nå på forskjellige sider ved blogging som hobby og her finner du en oversikt over artikler om dette emnet.

Blogging som hobby
Blogging er en hobby som blir stadig mer populær, noe som skyldes flere årsaker. Muligheten til å dele sine tanker og meninger, muligheten til å tjene penger på en hobby, samt et ønske om å dele kunnskaper er noen av årsakene til at stadig flere begynner med blogging. Mulighetene er nærmest uendelige og alle kan ha blogging som hobby. La oss først slå fast at alle kan begynne med blogging. Mer om Blogging som hobby.

Gratis Blogging 
I en artikkelserie ser vi litt på hvordan du enkelt kan komme i gang med blogging som hobby. Alle først må du velge hvordan du vil publisere bloggen din, med andre ord hvordan den skal bli hostet. Du kan enten betale for ditt eget domene og webhotell eller du kan benytte en av de mange mulighetene til gratis blogging. Hva er det beste alternativet? Bør du velge en gratis løsning? Mer om Gratis blogging.

Blogging på blogspot 
For å få en blogspot blogg registrer du deg gratis på blogger.com. Det første du så skal gjøre er å velge navn på bloggen din. Du står i utgangspunktet fritt til å velge navn, men en tittel bør naturligvis si noe om innholdet. Dersom du skal blogge om din hobby som er glassmaling, kan det være tittelen. Tips om Glassmaling eller Glassmaling om hobby er andre muligheter. Legg merke til at tittelen ikke bare skal fortelle hva du blogger om, den skal først og fremst tiltrekke seg lesere. I tillegg bør du tenke på mulighetene til å få trafikk fra Google og Kvasir. Mer om Blogg på Blogspot 

Personlig blogging eller Tema blogg?
Det er flere faktorer som avgjør hvor populær en blogg blir, men selve innholdet vil naturligvis være svært viktig. Uansett hvorfor du har valgt blogging som hobby antar vi at du ønsker fleste mulig lesere, og i denne artikkelen ser vi nærmere på personlig blogging, kontra tema blogging. Vi ser også litt generelt på innhold og blogging. Mer om valg av innhold til blogging 

Blogging om et tema
I denne artikkelen finner du tips om tema blogging. En slik blogg kalles gjerne en infoblogg og informasjon er naturligvis et viktig begrep i denne sammenheng. Dette er den femte artikkelen i serien blogging som hobby og i forrige artikkel så vi litt på forskjellene på en infoblogg kontra personlig blogging. Som vi da nevnte, er en kombinasjon av disse en god løsning, spesielt for nybegynnere. Nyttige tips om Temablogging.

Blogging og Trafikk 
Blogging er en hobby som vil bli heller kjedelig dersom ingen leser bloggen din og i denne artikkelen finner du tips som kan hjelpe deg med å skaffe trafikk. Det finnes heldigvis mange metoder som kan benyttes for å skaffe trafikk til en blogg. Hvilke du bør velge avhenger både av hva du selv ønsker, samt av hvilken type blogging du har valgt. Mer om Blogging og trafikk.
Blogging og Inntekter
For de fleste er blogging først og fremst en hobby, men det utelukker ikke muligheten til å tjene noen kroner. De aller fleste vil kunne skaffe seg inntekter fra blogging og det behøver ikke å bety mye eller vanskelig arbeid. I denne artikkelen finner du tips og informasjon om mulighetene til inntekter fra Blogging som hobby. Mer om Blogg og inntekter

Tips om Blogging
Hva er din primære målgruppe? Er det andre med samme hobby som du blogger om? Er det en spesiell aldergruppe du skriver for? Er din blogging interessant for begge kjønn? Blogger du for en bestemt forbrukergruppe? Både skrivestil og design bør så langt det er mulig tilpasses målgruppen. Flere tips om Blogging.