Blogging og Trafikk

Blogging er en hobby som vil bli heller kjedelig dersom ingen leser bloggen din og i denne artikkelen finner du tips som kan hjelpe deg med å skaffe trafikk. Det finnes heldigvis mange metoder som kan benyttes for å skaffe trafikk til en blogg. Hvilke du bør velge avhenger både av hva du selv ønsker, samt av hvilken type blogging du har valgt.

Innholdet
Hva du skriver om, samt hvordan du skriver vil naturligvis påvirke hvor mange lesere du får. Dersom du velger personlig blogging må du by på deg selv. Det er nemlig få som gidder å lese en blogg som kun handler om hverdagslige og ordinære ting. I artikkelen Personlig blogging finner du tips om innhold og skrivestil. Dersom du velger en infoblogg, er det viktig å holde seg til det temaet du har valgt. Mer om tema blogging, innhold og skrivestil finner du i denne artikkelen om Blogging som hobby. Legg merke til at rykter sprer seg vanvittig raskt på internett. Spennende, velskrevet og interessant innhold kan derfor gi svært mange lesere i løpet av kort tid.
Søkemotoroptimalisering
En stor del av trafikken på internett kommer fra søkemotorer og da i første rekke fra Google. Dermed er det naturlig å forsøke å få en del av denne trafikken. Det er imidlertid først og fremst dersom du velger tema blogging dette er aktuelt, noe som skyldes at du bør ha mye innhold om et bestemt emne for å kunne rangere høyt på søkeresultat.

Legg merke til at trafikk fra søkemotorer gjerne betegnes som god trafikk. Det er et viktig poeng for deg som ønsker å tjene penger på blogging som hobby. Vi bruker denne bloggen som eksempel. En person som har søkt på ordet frimerkesamling eller på frasen blogging som hobby, vil mest sannsynlig bli værende en stund på denne bloggen. Han eller hun har aktivt lett opp dette teamet og dermed har de en reell interesse for innholdet. Videre vil disse være mer tilbøyelige til å klikke på annonser, kjøpe produkter, melde seg på nyhetsbrev med mer. Det skyldes altså at de har en reell interesse for temaet og det er dette som menes med god trafikk. En besøkende fra Google er i utgangspunktet mer verdt enn en beøkende fra sosiale medier som Facebook, eller fra andre trafikk kilder.

Som nevnt er dette først og fremst viktig for deg som ønsker å tjene penger på blogging, men det er også en fin mulighet til trafikk for deg som kun har blogging som hobby. Tips om hvordan du kan tjene penger på blogging som hobby kommer vi for øvrig tilbake til i neste artikkel.

Lenker og trafikk
Lenker fra andre nettsted og blogger er en annen god mulighet for å skaffe trafikk til en blogg For det første er lenkebygging en viktig del av arbeidet med søkemotoroptimalisering og for det andre kan du få en god del direkte trafikk. Det finnes flere muligheter til å skaffe seg lenker fra andre nettsted.

Interessant innhold og god kvalitet er viktig også i denne sammenheng. Uansett om du har valgt personlig blogging, blogging om en hobby, eller blogging for å tjene penger, så er dette et meget viktig punkt. Det skyldes først og fremst at mange automatisk vil linke til en godt skrevet og interessant artikkel. Ingen blogger kan skrive om alle emner og det er vanlig å linke til relevante artikler. Videre er det også enklere å skaffe lenker på andre måter. Andre bloggere og nettsted er ganske enkelt mer velvillige til å lenke til en blogg som kan tilby nyttig informasjon.

Lenkebytte er en velkjent mulighet til å skaffe seg innlenker. De lærde strides om hvilken verdi slike lenker har i forhold til søkemotoroptimalisering, men lenker fra andre nettsted med relevant innhold vil ha positiv effekt. Kontakt aktuelle nettsider og spør om de er interessert i et lenkebytte. Dersom du blogger om frimerkesamling vil et lenkebytte med en blogg som omhandler myntsamling være verdifull. Dersom du har valgt å blogge om din hobby som er glassmaling, vil lenker fra nettsted og artikler som omhandler hobby, håndarbeid og/eller maling være av god verdi. Slike lenker vil både kunne gi en god del direkte trafikk, samt ha god effekt i forhold til søkemotoroptimalisering.

Andre muligheter
Å kommentere på andre blogger er en metode som svært mange benytter til lenkebygging og det kan absolutt har positiv effekt. Det er imidlertid viktig å være bevisst i forhold til denne muligheten. Kommentarer av typen så fint innlegg. Besøk bloggen min bør du holde deg unna. Blogging skal ikke være spam. Les et innlegg før du eventuelt kommenterer og legg kun igjen meningsfulle kommentarer. Forsøk fortrinnsvis å kommentere på blogger med innhold som er relevant for din blogg. Kommentarer av typen. Flott innlegg! Jeg er enig i at oljemaling gir gode muligheter til å utforske farger og fargekombinasjoner. Personlig har jeg problemer med allergi og holder med derfor til akrylmaling. På bloggen min, maling som hobby, kan du lese mer om hobbyen min

Det finnes flere muligheter både til å skaffe lenker og trafikk. Dersom du blogger om et bestemt emne eller en bestemt hobby vil et diskusjonsforum kunne generere en god del trafikk. Videre har vi velkjent muligheter som bloggurat og blogglisten. Sosial medier som Facebook og twitter er også en populær kilde for trafikk. Vi kommenterer ikke dette nærmere her, da det allerede finnes mye nyttig info om disse mulighetene. Dessuten er det slik at ingen av oss som skriver på bloggen Hobby har spesielt mye og bidra med, da ingen av oss er spesielt flinke til å bruke sosiale medier til å generere trafikk.

Her finner du flere tips om blogging, samt om andre muligheter til å tjene penger hjemmefra.